Komentarz| J 13, 31-33a. 34-35 | Od Słowa do słowa

Komentarz do Ewangelii | | Od Słowa do słowa | Witold Młotkowski OFM

#franciszkanie #prowincjaswfranciszka #komentarz #ewangelia #witoldmlotkowski #ofm
Krótki komentarz do niedzielnej Ewangelii
——————
Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35)
Przykazanie nowe daję wam

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».