Tag wpisu: OFM

Komentarz| J 14, 23-29 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Leonarda Bieleckiego OFM do Ewangelii na 6. niedzielę wielkanocną

Nowa melodia

Prezentujemy nową melodię do Litanii Loretańskiej, autorstwa naszego brata Henryka Muńskiego OFM

Komentarz| J 13, 31-33a. 34-35 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Witolda Młotkowskiego OFM do Ewangelii na 5. niedzielę wielkanocną

Komentarz| J 10, 27-30 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Joel Kokott OFM do Ewangelii na 4. niedzielę wielkanocną

Komentarz| J 21,1-19 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Bonifacego Suhakao OFM do Ewangelii na 3.niedzielęwielkanocną

Wikariusz Generalny biskupem

23 kwietnia 2022 r. papież Franciszek wybrał na biskupa Iquique w Chile br. Isauro Covili Linfati OFM, dotychczasowego wikariusza generalnego Zakonu

Komentarz| J 20, 19-31 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Augustyna Zygmunta OFM, na 2 niedzielę wielkanocną

Życzenia o. prow. Bernarda Marciniaka OFM

Życzenia o. prowincjała dra Bernarda Marciniaka OFM z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego A. D. 2022

Komentarz| Łk 22,14-23,56 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Jozuego Misiaka OFM do Ewangelii na 6. niedzielę Wielkiego Postu/ palmową

10/37