Zarząd

26 maja 2022 r. podczas Kapituły Prowincjalnej został wybrany nowy zarząd naszej Prowincji.

Minister Prowincjalny

o. Leonard Bielecki

Wikariusz Prowincjalny

o. Franciszek Chodkowski

Definitor

o. Ernest Siekierka

Definitor

o. Joel Kokott

Definitor

o. Hieronim Stypa

Definitor

o. Kordian Szwarc

Definitor

o. Justyn Berus
Prowincja św. Franciszka w social mediach

o. Leonard Bielecki OFM

Piotr Bielecki urodził się 4 listopada 1980 r. we Włocławku. Został ochrzczony w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim. Później rodzina przeprowadziła się do Jarocina. Należał do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w parafii św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie, gdzie dojrzewało jego zakonne powołanie. W 1999 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie. W tym samym roku, pod koniec sierpnia rozpoczął nowicjat w Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce z siedzibą w Poznaniu. Przyjął imię zakonne Leonard. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 2004 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 2006.

Przez wiele lat był katechetą w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu oraz duszpasterzem w Duszpasterstwie Akademickim PLUS i Postakademickim PULS w Poznaniu. Już będąc w zakonie ukończył studia dziennikarskie. Wykładał homiletykę i teorię komunikacji w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach. Był również rzecznikiem prasowym poznańskiej prowincji. Był przewodnikiem grupy „Wyciszenie”, która idzie w ramach Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Od 2008 roku wraz z Franciszkiem Chodkowskim OFM prowadził wideoblog „bez Sloganu”, nagrodzony w 2010 roku przez Onet.pl tytułem Bloga Roku. Wspólnie organizowali również franciszkańskie rekolekcje „Bez Sloganu”. Początkowo odbywały się one w Pakości, a obecnie w Toruniu, gdzie ojciec Leonard razem z ojcem Franciszkiem byli odpowiedzialni za Centrum Medialne Prowincji św. Franciszka z Asyżu.

26 maja 2022 roku został na kapitule prowincjalnej wybrany ministrem prowincjalnym.

o. dr Franciszek Krzysztof Chodkowski OFM

Krzysztof Chodkowski urodził się 12.07.1970 w Pucku. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego w Wejherowie w 1990 roku wstąpił do Zakonu św. Franciszka. Po rocznym nowicjacie w Osiecznej rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach, które zwieńczył obroną pracy magisterskiej z teologii na PWT w Poznaniu: Predestynacja i prymat Chrystusa we wszechświecie w doktrynie bł. Jana Dunsa Szkota (1997). Rozprawa uznana w 2001 roku jako licencjat z teologii na KUL.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1997 r. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w Poznaniu został skierowany na studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na KUL. Po ukończonych w 2004 r. studiach i obronie pracy doktorskiej pt. Bóstwo Jezusa Chrystusa w nauczaniu kardynała Józefa Ratzingera, ponownie został skierowany do pracy duszpasterskiej w Poznaniu. Równocześnie rozpoczął pracę dydaktyczną w WSD Franciszkanów we Wronkach – sekcja WT UAM, prowadząc wykłady z teologii dogmatycznej.

Był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu. Jest autorem książki dotyczącej chrystologii Josefa Ratzingera oraz kilku artykułów z zakresu teologii dogmatycznej. Z zakresu publikacji multimedialnych warto wymienić wydane pomoce dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych opierające się na internetowych katechezach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

Władze Zakonu powierzały mu wiele zadań związanych z formacją zakonną. Był wychowawcą w junioracie, pełnił funkcję Moderatora Formacji Ciągłej, był Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Wronkach, pełnił również funkcję przełożonego domu (gwardiana) w Woźnikach. Od ponad 25 lat głosi rekolekcje i dni skupienia dla różnych grup i stanów (parafialne, dla dzieci i młodzieży, dla sióstr zakonnych i kapłanów).

W wielu wspólnotach zakonnych posługuje jako ojciec duchowny, spowiednik oraz prowadzi miesięczne dni skupienia. Wraz z Ojcem Leonardem od 2008 r. prowadzi wideoblog Bez Sloganu, nagrodzony w 2010 roku przez Onet.pl tytułem Bloga Roku.

Prowadzi również z o. Leonardem codzienne katechezy na antenie telewizji Trwam w cyklu Ma Się Rozumieć (przedtem Pytasz i Wiesz). W latach 2011 – 2012 prowadził z o. Leonardem program na żywo „Rozmównica” w Religia.tv Wspólnie organizują i prowadzą franciszkańskie rekolekcje „Bez Sloganu”. Początkowo odbywały się one w Pakości, a obecnie w Toruniu, gdzie ojciec Franciszek wraz z ojcem Leonardem byli odpowiedzialni za Centrum Medialne Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Na kanale YouTube, o. Franciszek prowadzi codzienne katechezy w ramach programu Słowo na Dobranoc, oraz gromadzi sporą grupę osób na Komplecie – modlitwie na zakończenie dnia.

26 maja 2022 roku na kapitule prowincjalnej został wybrany zastępcą ministra prowincjalnego. Pełni funkcję Sekretarza Formacji Ciągłej oraz zostały mu powierzone zadania związane z duszpasterstwem osób konsekrowanych oraz z duszpasterstwem w mediach.

Obecnie jest dyrektorem Domu Pielgrzyma w Wejherowie.

o. Ernest Siekierka OFM

o. Joel Kokott OFM

Stanisław Kokott urodził się 20 września 1963 r. w Kępnie. Został ochrzczony 6.10.1963 roku w parafii św. Anny w Bralinie. W roku 1983 zdał maturę w Kępnie i 8 sierpnia tegoż roku wstąpił do Prowincji Panewnickiej Franciszkanów, rozpoczynając postulat w klasztorze w Kobylinie, a 27 sierpnia tegoż roku rozpoczął nowicjat w Osiecznej i przyjął imię zakonne Joel. Śluby wieczyste złożył 7.05.1989 roku, a świecenia kapłańskie otrzymał 23.05.1990 roku w Katowicach – Panewnikach.

Pełnił posługę Wikariusza parafii i katechety, a następnie proboszcza w Miłakowie, Olsztynie i Jarocinie. Trzykrotnie, w Miłakowie, Olsztynie i Wejherowie był gwardianem i w Wejherowie kustoszem sanktuarium Pasyjno – Maryjnego. Dwukrotnie: w Boliwii i Papui Nowej Gwinei pracował na misjach. Przez 8 lat pełnił funkcję asystenta kościelnego Ubogich Sióstr Świętej Klary w Kaliszu zamianowany przez Kongregację Watykańską.

Obecnie głosi rekolekcje i misje ludowe, jest ojcem duchownym w Zakonnym Seminarium Duchownym w Poznaniu i koordynatorem Duszpasterstwa misyjno – rekolekcyjnego w Prowincji.

o. dr Hieronim Bartłomiej Stypa OFM

Ur. 10 marca 1982 r. w Gnieźnie; W 2002 r. wstąpił do Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów z główną siedzibą w Poznaniu. W latach 2004-2010 studiował filozofię i teologię w WSD we Wronkach.

W 2010 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. Po przyjęciu święceń kapłańskich w latach 2010-2011 pracował jako wikariusz parafialny i katecheta w Brodnicy. W 2011 r., decyzją władz zakonnych, został skierowany na studia doktoranckie w Instytucie Teologii Moralnej KUL, które zwieńczył obroną rozprawy doktorskiej „Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków” w 2015 r. Po ukończeniu studiów został wychowawcą i wykładowcą w WSD we Wronkach. W latach 2019-2022 pełnił funkcję rektora tegoż seminarium. Dwukrotnie został wybrany do Zarządu Prowincji (kadencja 2019-2022 i 2022-2025).

W 2022 r. objął urząd gwardiana w klasztorze w Poznaniu. W tym samym roku abp Stanisław Gądecki mianował go Delegatem ds. duszpasterstwa dziewic i wdów konsekrowanych w archidiecezji poznańskiej. Po przybyciu do Poznania został również duchowym opiekunem Franciszkańskiego Duszpasterstwa Małżeństw działającego przy poznańskim klasztorze. Od lat pełni funkcję stałego spowiednika kilku żeńskich zgromadzeń zakonnych, a także rolę asystenta Instytutu Świeckiego Misjonarek Królewskości Chrystusa.

o. Kordian Szwarc OFM

Michał Franciszek Szwarc urodził się 9. marca w Nowym Mieście Lubawskim. Został ochrzczony w parafii św. Tomasza Apostoła. W 1999 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. W tym samym roku, pod koniec sierpnia rozpoczął postulat w Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce z siedzibą w Poznaniu. Przyjął imię zakonne Kordian. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 2010 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 2012.

Był katechetą w Zespole Szkół nr 1 w Jarocinie i w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie. Założyciel wspólnoty Siedem Aniołów. Były Zastępca Dyrektora Caritas Polska. Od kilku lat związany z projektem Caritas Laudato Si. Przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów i wykładów nt. ekologii integralnej. Koordynator działań wolontariackich podczas kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Koordynator wolontariatu międzynarodowego na granicy polsko-ukraińskiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Przewodnik Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg. Gwardian i Proboszcz w Olsztynie.

o. Justyn Berus OFM

Krzysztof Berus urodził się 29 lutego 1988 r. w Krotoszynie. Sakrament Chrztu św. przyjął w pofranciszkańskim kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie Wielkopolskim. Mając trzy lata, wraz z rodziną przeprowadził się do Jarocina. Należał do Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego w parafii św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie, gdzie dojrzewało jego zakonne powołanie. W 2006 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie. W tym samym roku rozpoczął postulat w Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce z siedzibą w Poznaniu. W sierpniu 2007 r. rozpoczął nowicjat przyjmując imię zakonne Justyn. Śluby wieczyste złożył 28 czerwca 2014 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 2015 roku.

Przez dwa lata przebywał i pracował jako wikariusz i katecheta w Olsztynie, a od roku 2016 został przeniesiony do Torunia w charakterze Prefekta Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. W lutym 2018 roku został dyrektorem tej szkoły. Ukończył studia licencjackie z zakresu Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych. W 2024 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony nieletnich na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie. W Prowincji pełnił różne funkcje: asystent FRA, przewodnik Franciszkańskiej Pieszej Pielgrzymki „Brązowa” z Brodnicy na Jasną Górę i administrator strony internetowej. Od czerwca 2023 roku jest delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży.

26 maja 2022 roku został na kapitule prowincjalnej wybrany definitorem prowincjalnym.

Ustawienia zaawansowane

Na stronie internetowej Franciszkanów są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.