Bierzmowanie w Jarocinie

Duch Święty jest tym, który porusza Kościół, jest tym, który działa w Kościele, w naszych sercach, jest tym, który czyni każdego chrześcijanina wyjątkową osobą, ale z tych różnych ludzi czyni jedność. Jest tym, który pobudza, by iść naprzód, otwiera drzwi na oścież i posyła, aby dawać świadectwo o Jezusie. – papież Franciszek

Słowa papieża Franciszka odnoszą się do uroczystości bierzmowania, która odbyła się w naszym kościele 14 maja o godzinie 11:00. Sakrament Bierzmowania przyjęło 68 osób. Mszy Świętej przewodniczył biskup pomocniczy kaliski Łukasz Buzun. W swym kazaniu zwrócił uwagę na otwartość i dobro. Mówił, że mamy być jak kwiat, który zaufał słońcu i się otworzył. W taki sposób mamy zaufać Bogu.

Agnieszka Dehr