Tag wpisu: Ewangelia

Komentarz | Od Słowa do słowa (9) | J 2, 1-11

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Fabiana Witkowskiego OFM do Ewangelii na 2 niedzielę zwykłą

Komentarz | Od Słowa do słowa (8) | Łk 3, 15-16. 21-22

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Jozuego Misiaka OFM do Ewangelii na Niedzielę Chrztu Pańskiego..

Komentarz | Od Słowa do słowa (7) | Mt 2, 1-12 | Objawienie

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Augustyna Zygmunta OFM do Ewangelii na Uroczystość Objawienia Pańskiego

Komentarz | Od Słowa do słowa (6) | J 1, 1-18

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyna Berusa OFM do Ewangelii na 2. niedzielę po Bożym Narodzeniu

Komentarz | Od Słowa do słowa (5) Święto Świętej Rodziny

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Bartłomieja Skibińskiego OFM do Ewangelii na Święto Świętej Rodziny

Komentarz | Od Słowa do słowa (4) IV niedziela Adwentu

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Kamila Paczkowskiego OFM do Ewangelii na IV niedzielę Adwentu A. D. 2021

Komentarz | Od Słowa do słowa (3) III niedziela Adwentu

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Kamila Paczkowskiego OFM do Ewangelii na III niedzielę Adwentu A. D. 2021

Komentarz | Od Słowa do słowa (2) II niedziela Adwentu

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Kamila Paczkowskiego OFM do Ewangelii na II niedzielę Adwentu A. D. 2021

Komentarz | Od Słowa do słowa (1) I niedziela Adwentu

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Kamila Paczkowskiego OFM do Ewangelii na I niedzielę Adwentu A. D. 2021

9/9