Komentarz | Od Słowa do słowa (8) | Łk 3, 15-16. 21-22

Komentarz | Łk 3, 15-16.21-22 | Od Słowa do słowa | Jozue Misiak OFM

#komentarz #ewangelia #odslowadoslowa #JozueMisiakOFM #Łk

Krótki, cotygodniowy komentarz do niedzielnej Ewangelii

———————————-

(Łk 3, 15-16.21-22)

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: “Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.