Zakończenie remontu generalnego organów w Wejherowie

Zakończenie generalnego remontu organów w Wejherowie

W trzecim tygodniu sierpnia, do naszego kościoła przybyła komisja, która bez zastrzeżeń dokonała odbioru przeprowadzonych wzorowo prac remontowych i renowacyjnych naszych organów kościelnych.
Po blisko 8 latach „milczenia” możemy już usłyszeć nasze organy w pełnym brzmieniu.
Dziękujemy wszystkim, którzy to dzieło remontowe wspomagali swoją ofiarnością, a przede wszystkim swoją modlitwą.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za przekazane dotacje.
Szczególne podziękowania składamy Panu organomistrzowi Tomaszowi Szałajdzie i Panu konserwatorowi Sławomirowi Kamińskiemu
oraz ich pracownikom.

Pan niech Wam błogosławi!

wspólnota klasztorna