Piesza Pielgrzymka z Brodnicy na Jasną Górę

Piesza Pielgrzymka z Brodnicy na Jasną Górę  3 – 12 sierpnia

„Posłani w Pokoju Chrystusa” to hasło które towarzyszyło tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę. Nasza grupa „Brązowa” która jak co roku rusza z Brodnicy obchodziła jubileusz pielgrzymowania, bo to 40 raz kiedy przecieramy szlaki miast i wsi ewangelizując słowem, śpiewem i świadectwem wiary. Tegoroczna grupa liczyła około 80 pątników wliczając braci, kleryków, postulantów i siostry zakonne. Wspólnota – to jest słowo które najlepiej opisuję „Brązową”. Troski, pomocy, rozmów, radości, pomimo zmęczenia nie brakuje, ponieważ idziemy w tym samym celu: zanieść intencje do Matki.

Każdego dnia siostry i bracia kierowali słowo do pątników. Na pierwszych etapach pielgrzymowania słyszeliśmy konferencje budowane na życiorysie św. Franciszka z Asyżu, popołudniowe słowo opierało się na dwóch sercach: Syna i Matki.

Oczywiście jak co roku wędrował z nami ks. Biskup Józef Szamocki, który w Lubcu o 5.00 przewodniczył porannej Eucharystii a po niej wraz z nami doszedł do Nowej Brzeźnicy.

Wszystkim gospodarzom składamy ogromne podziękowania za to że kolejny raz przyjmowali nas pod swój dach, udostępniali szkoły czy remizy, dzięki którym mogliśmy spokojnie spędzić każdą noc. Dziękujemy porządkowym za kierowanie ruchem, medycznym, muzycznym, kwatermistrzom, bagażowym za posługę. Dziękujemy Tomkowi Wolnemu za przygotowany spot, promujący „brązowych” https://www.facebook.com/tomaszwolnydziennikarz/videos/6432912966736280

o. Fabian Witkowski