Obłóczyny braci postulantów

Dzisiaj 27 sierpnia we wschowskim klasztorze bracia Krzysztof, Sebastian i Mateusz zakończyli swoją formację w postulacie, otrzymując nowe imiona zakonne oraz habity podczas uroczystości obłóczyn. Opuścili swoje rodziny aby iść śladami Biedaczyny z Asyżu. Habity nałożyli im prowincjałowie, o. Leonard Bielecki i o. Alard Maliszewski (Prowincja św. Jadwigi).  Zakładając habit „zdjęli z siebie starego człowieka i przyoblekli się w nowego, na podobieństwo Chrystusa”.

Ci młodzi ludzie, którzy wyrazili pragnienie trwania w Miłości Bożej w Zakonie Braci Mniejszych, swoją dalszą formację kontynuować będą w nowicjacie w Leżajsku. To okres głębszego wchodzenia w życie wspólnotowe, poznawania siebie i swojego powołania, a także przygotowywania się do złożenia pierwszych ślubów. Braciom, którzy noszą już nowe imiona Edwardowi, Józefowi i Mateuszowi życzymy wytrwałości w okresie nowicjatu, utwierdzania się w powołaniu i rozwijania wszystkich darów, które Bóg złożył w ich ręce,   aby mogli nimi służyć dla dobra wspólnoty i dla całego Kościoła.

o. Antoni Majewski