Przyjęcie posługi lektoratu

Przyjęcie posługi lektoratu

Dnia 20 marca, w Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, w naszej poznańskiej klasztornej świątyni o godz. 18.00, uroczystej Eucharystii przewodniczył Minister Prowincjalny o. Leonard Bielecki OFM. Modliliśmy się w intencji naszej zakonnej Prowincji, w kolejną 32 rocznicę jej powstania, jak również za dwóch braci alumnów naszego seminarium: br. Giacomo Mariotti i br. Ludwika Kowalskiego, którzy w czasie liturgii z rąk Ministra Prowincjalnego przyjęli posługę lektoratu. Ojciec Prowincjał w kazaniu przybliżył nam z czym wiąże się przyjęcie posługi lektora i wymienił kilka najistotniejszych warunków jakie należy spełnić, aby posługa ta była owocna. Nadmienił, że przyjęcie posługi daje radość i moc, ale tylko wtedy, kiedy lektor rozważa słowo Boże i nim żyje – można głosić słowo Boże tylko wtedy, kiedy ma się je w sobie. Na zakończenie Ojciec Prowincjał przytoczył przykład Świętego Józefa, który w codziennym swoim życiu pracując i nie mówiąc wiele, był posłuszny woli Pana Boga.