Komentarz| J 10, 27-30 | Od Słowa do słowa

Komentarz do Ewangelii | J 10, 27-30 | Od Słowa do słowa | Joel Kokott OFM

#franciszkanie #prowincjaswfranciszka #odslowadoslowa #komentarz #ewangelia #wielkanoc #joelkokott

Krótki komentarz do niedzielnej Ewangelii

———

(J 10, 27-30)

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.