Komentarz | J 14, 15-16. 23b-26 | Od Słowa do słowa

Komentarz do Ewangelii | J 14, 15-16. 23b-26 | Od Słowa do słowa | Bonifacy Suhak OFM

#franciszkanie #prowincjaswfranciszka #komentarz #ewangelia #bonifacysuhak #ofm
Krótki komentarz do niedzielnej Ewangelii
————
(J 14, 15-16. 23b-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.