Komentarz do Ewangelii | Mt 5, 1-12a | Od Słowa do słowa | Tycjan Kubiak OFM

Komentarz do Ewangelii | Mt 5, 1-12a | Od Słowa do słowa | Tycjan Kubiak OFM

#franciszkanie #prowincjaswfranciszka #komentarz #ewangelia #tycjankubiak #ofm #slowo #światło #rozważaniebiblijne #jestemchrześcijaninem #słowoboże_na_dziś #franciszkańskie_studio_nagrań #osiembłogosławieństw

 

Krótki komentarz do niedzielnej Ewangelii

————

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy w duchu

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».