Komentarz do Ewangelii | Łk 2, 16-21 | Od Słowa do słowa | Antoni Majewski OFM

Komentarz do Ewangelii | Łk 2, 16-21 | Od Słowa do słowa | Antoni Majewski OFM

#franciszkanie #prowincjaswfranciszka #komentarz #ewangelia #antonimajewski #ofm #BożaRodzicielka #maryja #odslowadoslowa #osds #franciszkańskie_studio_nagrań #rozważania

 

Krótki komentarz do niedzielnej Ewangelii

————

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.