Komentarz do Ewangelii | Mt 3, 13-17 | Od Słowa do słowa | Justyn Berus OFM

Komentarz do Ewangelii | Mt 3, 13-17 | Od Słowa do słowa | Justyn Berus OFM

#franciszkanie #prowincjaswfranciszka #komentarz #ewangelia #justynberus #ofm #chrzestpański #odslowadoslowa #franciszkańskie_studio_nagrań

Krótki komentarz do niedzielnej Ewangelii

————

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».