Dnia 15 maja 2022 r. w salce pod kościołem ojców Franciszkanów przy placu Bernardyńskim miał miejsce spektakl „ Aż do ziemi?” zorganizowany przez grupę teatralną „Agapa” działającą przy Duszpasterstwie Akademickim „PLUS”. 

Sztuka przedstawiała w humorystyczny sposób wydarzenia zaczerpnięte z komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”. Jej celem było ukazanie odbiorcy wewnętrznych przeżyć i zmagań, które nierzadko występują w oderwaniu od ludzkiej świadomości, jednocześnie przyczyniając się do tworzenia barier i ograniczeń w relacjach z innymi. 

Wysokiej klasy gra aktorska, nietuzinkowe wypowiedzi w połączeniu z muzyką i oświetleniem bez wątpienia uświetniły wieczór wielu widzom przybyłym na spektakl w niedzielne popołudnie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, zwłaszcza zaangażowanym w organizację oraz promocję spektaklu, natomiast grupie teatralnej „Agapa” życzymy kolejnych równie efektownych wystąpień!

Joanna Nowaczyk

Zdj.: Ⓡ Jagoda Balcerkowiak