Srebrny jubileusz

W niedzielę 15 maja 2022 roku w swojej rodzinnej parafii pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach o godzinie 12.30 miała miejsce uroczysta Msza św. koncelebrowana przez Jubilata o. Krzysztofa Wantoch Rekowskiego OFM z okazji 25- lecia kapłaństwa, jako dziękczynienie za srebrny jubileusz. Podczas Mszy św. okolicznościowe, bogate i wzruszające kazanie wygłosił o. dr Ernest Siekierka OFM. Podczas Eucharystii miały także miejsce składane życzenia, które miedzy innymi zostały złożone w imieniu ministrantów i lektorów, przedstawiciela Rady Parafialnej, przedstawiciela rady Gminy Dziemiany oraz sołectwa Radunie.
Na zakończenie Mszy św. o. Krzysztof zanim udzielił uroczystego błogosławieństwa złożył serdeczne podziękowania przybyłym współbraciom, kaznodziei o. dr Ernestowi Siekierce OFM, kapłanom diecezjalnym, którzy byli obecni na uroczystym dziękczynieniu wraz
z gospodarzem miejsca w osobie ks. Proboszcza ks. dr Andrzeja Kubisza, zgromadzonym siostrom zakonnym, swojej najbliższej rodzinie, gronie przyjaciół, a także miejscowym parafianom za dar modlitwy i życzenia oraz podniosłą oprawę muzyczną na Eucharystii, którą zapewniła orkiestra parafialna „Przyjaźń” pod kierunkiem jej Prezesa Leona Sprawki.