Prelekcja na sympozjum biblijnym

W ramach Wiosennego Sympozjum Biblijnego organizowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, o. Justyn Berus OFM wygłosił referat: „Nie posłał mnie Pan, abym siedział spokojnie w domu (DzJPr 83). Ikonograficzne ukazanie wybranych scen z Apokryfu Dzieje Jana pióra Prochora, a zadania mnichów w budowaniu i formowaniu Kościoła”.

Wystąpienie dotyczyło wyspy Patmos, na której przebywał św. Jan Apostoł i gdzie otrzymał objawienie Apokalipsy, ostatniej księgi Pisma Świętego. Obecnie znajduje się tam jedenastowieczny Monastyr św. Jana Teologa, w którego narteksie zewnętrznym znajdują się omawiane przez prelegenta freski. Są one ukazaniem działalności Jana Apostoła na Patmos, a także przykładem wykorzystania sztuki do formowania mnichów, którzy swoje życie poświęcili całkowicie Chrystusowi.

Sympozjum odbyło się w środę 16. marca 2022 r. na Wydziale Teologicznym lubelskiej uczelni. Myślą przewodnią sympozjum były słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Zbuduję Mój Kościół (Mt 16, 18) Eklezjologia biblijna”.