Przyjął strój liturgiczny

W niedzielę, 13 marca o 9:15 odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której miały miejsce obłóczyny – oficjalne przyjęcie do grona ministrantów – Darka, jednego z naszych kandydatów. Takie uroczystości to zawsze wielka radość dla naszej wspólnoty, parafii i Sanktuarium oraz oczywiście rodziny nowego ministranta. Uroczystości przewodniczył nasz opiekun – o. Ryszard.
Nowemu ministrantowi oraz jego rodzinie życzymy wielu łask Bożych i błogosławieństwa w pełnieniu tak zaszczytnej służby przy ołtarzu.
Wszystkim ministrantom, którzy pomogli, aby to wydarzenie odbyło się w sposób uroczysty gorąco dziękuję.
Obecnie naszą wspólnotę tworzy:
3 ceremoniarzy
16 lektorów
18 ministrantów
1 kandydat na ministranta