Nowy lektor i akolita

W uroczystość świętego Józefa 19. marca w naszym wronieckim klasztorze tradycyjnie zostały udzielone posługi akolitatu – bratu Henrykowi i lektoratu – bratu Rafałowi z rąk Ministra Prowincjalnego o. dr Bernarda Marciniaka OFM. Odtąd nowy lektor będzie przede wszystkim proklamował Słowo Boże podczas Liturgii. Z kolei akolita będzie przygotowywał stół Eucharystyczny przez: przygotowanie darów do Konsekracji, puryfikację naczyń liturgicznych. Ponadto będzie mógł jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej przychodzić do chorych z Komunią Świętą oraz udzielać jej wiernym podczas Eucharystii. Udzielone posługi przybliżają naszych braci do święceń Kapłańskich przez czynniejszy udział w Liturgii. Niech Pan im Błogosławi w wypełnianiu Woli Bożej.

br. Ludwik Kowalski OFM