Pielgrzymka i dzień skupienia w Licheniu

Dzień skupienia Żywego Różańca i Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich z archidiecezji
gnieźnieńskiej

Z parafii pw św. Bonawentury w Pakości 24 września wyruszyła grupa, aby włączyć się w dzieło modlitwy o nowe powołania do naszej prowincji zakonnej.  Opiekunem duchowym grupy był o. Antoni Majewski.

„Celem Kościoła jest ewangelizacja, misja, w którą wszyscy mamy się zaangażować i do której wszyscy zostaliśmy wezwani.
Nie ma być podziału na duchownych, którzy kierują i świeckich, którzy wypełniają zadania” – mówił w bazylice
w Licheniu bp Radosław Orchowicz. Biskup pomocniczy gnieźnieński przewodniczył Mszy św. z udziałem ponad tysiąca
pielgrzymów – uczestników dnia skupienia Żywego Różańca i Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich z archidiecezji
gnieźnieńskiej oraz zorganizowanego w Licheniu IV Kongresu Młodych Konsekrowanych.