Obchody kalwaryjskie

Od prawie 400 lat w szczególną noc, noc Męki Chrystusa, na ścieżkach Kalwarii Pakoskiej (Jerozolimy “przeniesionej” na grunt polski) towarzyszymy Chrystusowi cierpiącemu za nas. Serdecznie zapraszamy i w tym roku, aby na nowo przeżyć misteria zbawienia.
Wielki Czwartek
Część I Obchodów – Droga Pojmania. Rozpoczęcie w kościele św. Bonawentury o godz. 20.00
Wielki Piątek
Część II Obchodów – Droga Męki. Rozpoczęcie o godz. 3.00 przy kaplicy Kajfasz-Więzienie