Obchody 800-lecia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i pożegnanie w Sinalundze

W ramach trwających obchodów 800-lecia FZŚ, nasi tercjarze gościli, pielgrzymujący po wspólnotach FZŚ w Toskanii, krzyż San Damiano. Przez fakt pandemii, Krzyż asyski zatrzymał się u nas prawie przez rok czasu i dopiero 3 września został przekazany kolejnej wspólnocie FZŚ w Lucignano. W okresie swojego pobytu w Sinalundze, franciszkanie świeccy zorganizowali wiele momentów wspólnej i indywidualnej adoracji Krzyża, momenty prelekcji tłumaczących znaczenie krzyża oraz promujących duchowość franciszkańską. W ostatnim dniu jego pobytu w Sinalundze, po krótkim nabożeństwie, został on przewieziony do Lucignano, gdzie wniesiono go procesyjnie do klasztoru kapucynów, przy którym istnieje najbliższa nam wspólnota FZŚ.

W sobotę 11 września nasza wspólnota lokalna FZŚ przeżywała dzień skupienia i kapitułę wyborczą, podczas której byli obecni radni z regionu oraz asystent regionalny o. Konstanty, który zatwierdził i pobłogosławił nowy zarząd FZŚ w Sinalundze: przełożona Serena, jej zastępcą jest Lucia oraz członkowie rady: Paola, Guglielmo i Andrea. Spotkanie to było też sposobnością podziękowania ojcu Chryzostomowie za wieloletnią posługę asystenta lokalnego w Sinalundze.

W dzień fatimski, czyli 13 września oraz wspomnienie św. Jana Chryzostoma, imieniny zakonne obchodził przełożony klasztoru oraz lokalny asystent FZŚ i FRA o. Chryzostom Jarosław Fryc. Wierni podziękowali mu za 12 lat posługi w Sanktuarium i klasztorze zarówno podczas Mszy wieczornej sprawowanej w jego intencji, jak i podczas nabożeństwa fatimskiego. Życzmy o. Chryzostomowi wielu potrzebnych łask w posłudze sekretarza prokury generalnej zakonu w Kurii Generalnej w Rzymie.

Wspólnota braci mniejszych z Sinalungi