Kapituła Prowincjalna 2022

23 maja 2022 r. rozpoczęła się nasza X Kapituła Prowincjalna. Na to spotkanie przyjeżdżają bracia deputowani z całej prowincji, aby zweryfikować nasze dotychczasowe życie zakonne z ideałami, które ślubowaliśmy, by dokonać rozeznania woli Bożej, co do naszej przyszłości. Podczas tegorocznej kapituły przeprowadzimy także wybory Ministra Prowincjalnego i członków zarządu prowincji. Prosimy o modlitwę, byśmy podjęli wyzwania, które stawia przed nami Duch Święty.