Klerycy w naszym sanktuarium

18 marca 2022 r. klerycy z Gdańskiego Seminarium Duchownego pielgrzymowali do naszego franciszkańskiego sanktuarium pasyjno-maryjnego w Wejherowie. O godz. 15:00 uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył ks. Krzysztof Kinowski – rektor GSD, a kazanie wygłosił ks. Wojciech Langowski – ojciec duchowny GSD. Po liturgii klerycy udali się z wiernymi na kalwarię, aby przeżyć misteria męki Pańskiej.

Zdj. za: GSD