Dzień Życia Konsekrowanego – Chianciano Terme

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci serca sług swoich – ten zaczerpnięty z Księgi Izajasza (40,10) fragment stanowiący antyfonę na wejście mszy świętej w Święto Ofiarowania Pańskiego znakomicie oddaje sens i przekonuje o potrzebie istnienia celebrowanego jednocześnie w liturgii Kościoła 2 lutego – od 1997 roku – Dnia Życia Konsekrowanego, ustanowionego przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jako że ojciec Faustyn Grzegorz Sławiński OFM od dwóch lat w diecezji Montepulciano-Chiusi-Pienza pełni funkcję wikariusza biskupiego do spraw życia konsekrowanego, rzeczone uroczystości obchodzono w tym roku po raz pierwszy w sanktuarium świętego Antoniego z Padwy w Chianciano Terme. Uroczystej Eucharystii przewodniczył naturalnie JE ksiądz biskup Stefano Manetti, który w czasie kazania podkreślił wagę funkcjonowania zakonów i zgromadzeń zakonnych kładąc nacisk na mnogość dzieł miłosierdzia, jakich na co dzień się podejmują. Zwrócił również uwagę na fakt, że Kościół znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na permanentny brak powołań, zarówno do instytutów życia konsekrowanego, jak i do posługi w szeregach duchowieństwa diecezjalnego. Tuż po wygłoszeniu słowa Bożego, zgodnie z przyjętym zwyczajem, odnowiono śluby zakonne – posłuszeństwa, ubóstwa i czystości – będące kwintesencją rad ewangelicznych.

Celebracje w chianciańskim sanktuarium zostały uświetnione obecnością wspólnot m. in. z Montepulciano, Torrity di Siena i Pienzy, a więc sióstr rogacjonistek, dominikanek Maryi, benedyktynek wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, sióstr świętej Katarzyny ze Sieny, mniszek benedyktynek oraz dziewic konsekrowanych. Mszę świętą natomiast koncelebrowali franciszkanie z Sinalungi – z klasztoru świętego Bernardyna, ojciec Giuliano Nardi, kapucyn z eremu świętej Magdaleny oraz bracia z miejscowej wspólnoty.

Tekst i zdjęcia: Kacper Grys OFM