Album z „Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej. Koledy” dedykowany Ojcu Świętemu Franciszkowi

Wydarzeniem, które w ubiegłym roku wywarło duży wpływ na środowisko artystyczne i melomanów był „Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej. Kolędy”, który odbył się w 19 stycznia 2020 roku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Był on pierwszym akcentem uroczystości 100. rocznicy powrotu Pomorza do Polski oraz 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II. W festiwalu wzięło udział blisko 300. artystów z Polski. Koncert poprowadził Paweł Burczyk – znany i ceniony aktor teatralny oraz filmowy. Głównym organizatorem festiwalu był o. Arkadiusz Czaja franciszkanin.

Wydarzenie to odbiło się dużym echem w Polsce, dlatego postanowiono wydać album – relację z tego festiwalu. Do współtworzenia publikacji o. Arkadiusz zaprosił znanych artystów i aktorów: Halinę Frąckowiak, Krystynę Giżowską, Honoratę Siergun, Andrzeja Rybińskiego, Pawła Burczyka, Stanisława Czaję „Oriano”, Joannę i Pawła Czaję „Duo Paulo”, Izabelę Wiśniewską, Danutę Fiedoruk, Annę Stoltmann i Kazimierza Wierzchowskiego.

W albumie umieszczono zdjęcia z występujących chórów i grup śpiewaczych: „Schola Dzieci” z Brus; „Schola Dzieci i Rodziców Stokrotki” z Sierakowic; „Chór Dzieci i Młodzieży Sereno” z Łochowa; „Chór Lutnia” z Brus; „Chór Męski Chorał” z Morąga; „Chór Oremus” z Miłakowa oraz Zespół Folklorystyczny „Warmianki” z Miłakowa.

Album z festiwalu został dedykowany Ojcu Świętemu Franciszkowi z prośbą o Boże błogosławieństwo dla artystów i rodzin. Zostanie on przekazany Papieżowi. W przygotowaniu jest również płyta, na której znajdą się utwory zespołów biorących udział w festiwalu.

Bożenna