“Misje należą do natury Kościoła i są kluczową częścią każdej formy życia konsekrowanego”.
Papież Franciszek

W Polsce Zakon Braci Mniejszych tworzy pięć prowincji. W każdej  Prowincji pielęgnuje się ducha misyjnego poprzez wysyłanie Braci w różne zakątki świata, aby wszystkim ludziom głosili Dobrą Nowinę. Obecnie misjonarze z naszej Prowincji przebywają w Boliwii, Kazachstanie, Libii, Rosji, Ukrainie i Sudanie Południowym

W każdej Prowincji istnieje Sekretariat Misyjny. Do zadań Sekretariatu należy propagowanie misji franciszkańskich wśród Przyjaciół Misji, tworzenie Franciszkańskiej Unii Misyjnej, zbieranie ofiar na potrzeby misji.

 

BIURO SEKRETARIATU 

Moderator: o. Kacper Grys OFM

Dom Zakonny we Wronkach Prowincji św Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce

ul. Mickiewicza 1

64-510 Wronki


tel. 67 254 04 24

e-mail:  misje@backup.franciszkanie.net

W Biurze misyjnym można dokonywać wpłat na misje prowadzone przez naszą Prowincję.

Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce
ul. Garbary 22
61-867 Poznań

Konto PLN 85 1020 4027 0000 1602 0887 5173

z dopiskiem: misje lub z podaniem konkretnego kraju lub imieniem misjonarza