Franciszkański Ośrodek Reintegracji „Oikos” – główne dzieło Fundacji – ma służyć osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Jest dedykowany osobom świeckim z lokalnej społeczności Powiatu Wschowskiego (z czasem formuła może być poszerzona) oraz duchownym: księżom i osobom konsekrowanym z całej Polski. We Wschowie nie ma ośrodków terapii tego rodzaju. Brakuje także profilaktyki i rzetelnej edukacji w tym zakresie. Brakuje być może odwagi i serca, a na pewno struktur, aby zająć się ludźmi zagubionymi, potrzebującymi, bezradnymi, a często także odrzuconymi i nierzadko skazanymi na śmierć przez uzależnienia. Podobnie wielkim problemem, a nawet statystycznie rozleglejszym, jest współuzależnienie członków rodziny – powoduje ono cierpienie psychiczne i społeczne.

Cele fundacji
 1. propagowanie wiedzy na temat choroby alkoholowej,
 2. organizowanie procesu leczenia choroby alkoholowej poprzez działania takie jak między innymi:
  – terapia osób uzależnionych,
  – terapia współuzależnień,
  – pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,
  – uruchomienie ośrodka ambulatoryjnego i oddziału dziennego,
 3. opieka zdrowotna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
 4. opieka prawna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin;
 5. doradztwo ekonomiczno-finansowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
Sposób realizacji zadań Fundacji
 1. organizowanie i finansowanie wszelkich dzieł i inicjatyw podejmowanych w ramach realizacji celów Fundacji;
 2. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz wykładów w zakresie objętym celami Fundacji;
 3. organizowanie i finansowanie działań umożliwiających rozwój, popularyzację i wspieranie celów Fundacji;
 4. organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji;
 5. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
 6. tworzenie i prowadzenie, jak również wspieranie i rozwój placówek terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
 7. tworzenie i prowadzenie poradni i ośrodków leczenia uzależnień od alkoholu,
 8. organizowanie nowoczesnych metod w leczeniu uzależnień od alkoholu,
 9. organizowanie pomocy postrehabilitacyjnej dla osób, które ukończyły leczenie,
 10. realizację programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a także przemocy w rodzinie, w tym między innymi działania w zakresie sportu, kultury i rekreacji,
 11. przyznawanie stypendiów dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu,
 12. pomoc społeczną dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
 13. organizowanie wykładów dla przedstawicieli różnych zawodów,
 14. zajęcia edukacyjne dla młodzieży,
 15. szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego,
 16. prowadzenie działalności gospodarczej związanej z celami Fundacji.
 17. prowadzenie działalności leczniczej związanej z celami Fundacji.
Dotacje

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w ramach trzech dotacji na realizację zadania publicznego pn. Franciszkański Ośrodek Reintegracji OIKOS we Wschowie w latach 2021-2023 udzieliła dofinansowania na łączną kwotę 4.694.491,10 zł.

Dane rejestrowe

KRS 0000930853
NIP 4970092275
REGON 520370013

Konto bankowe

Fundacja Franciszkański Ośrodek Reintegracji – OIKOS
ul. Klasztorna 2, 67-400 Wschowa

77 1020 5011 0000 9602 0380 9845
PKO Bank Polski / BIC (SWIFT): BPKOPLPW / IBAN: PL

Dyrektor ośrodka i Prezes Fundacji

o. dr Bernard Marciniak OFM

Kontakt

ul. Klasztorna 2A, 67-400 Wschowa
oikos@franciszkanie.net
+48 690 527 695 (rejestracja)

Aktualności
Ustawienia zaawansowane

Na stronie internetowej Franciszkanów są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.