Co najlepiej czytać | przewodniki książkowe | Przewodnik Pielgrzyma | Ziemia Święta (7)

Co najlepiej czytać | przewodniki książkowe | Przewodnik Pielgrzyma | Ziemia Święta (7)

Co najlepiej czytać | przewodniki książkowe | Przewodnik Pielgrzyma | Ziemia Święta (7) 1080 1080 Prowincja św. Franciszka z Asyżu
[vc_video link=”https://youtu.be/tVgb_X7ERyI” el_width=”80″ title=”Co najlepiej czytać | przewodniki książkowe | Przewodnik Pielgrzyma | Ziemia Święta (7)”]

#franciszkanie #prowincjaswfranciszka #pielgrzymka #ziemia #jerozolima #palesyna #telaviv #izrael #ofm #komisariat #przewodnikduchowy #przewodnik #jezus #poznań #wsparcie #wycieczka #biuro #uwaga #ważne #porady #poradnik

Przewodnik pielgrzyma

Zajrzyj – http://www.ziemia-swieta.pl

Wybierasz się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej? A może chciałbyś, ale nie wiesz jak za to się zabrać. Ten vlog pomoże Ci podjąć decyzję. Stworzyliśmy vlog który ma pokazać co jest ważne kiedy wybieramy się do Izraela, o czym pamiętać i na co uważać.

———————

Celem Komisariatu jest:

+ szerzenie znajomości, zainteresowania i czci do miejsc świętych

+ organizowanie pielgrzymek do Ziemi Świętej (Izraela i Autonomii Palestyńskiej)

+ pozyskiwanie środków materialnych na rozwój działalności apostolskiej i charytatywnej

+ utrzymywanie dzieł prowadzonych w Ziemi Świętej

+ szerzenie znajomości Ziemi Świętej za pomocą różnych środków społecznego komunikowania Realizujemy nasze cele poprzez:

+ urządzanie w parafiach „Dni Ziemi Świętej” według rozporządzenia Stolicy Apostolskiej

+ organizowanie innych inicjatyw wspierających dzieła Ziemi Świętej

+ udzielanie informacji dotyczących pielgrzymek do Ziemi Świętej i organizowanie ich

+ promowanie dokonań twórczych oraz inspirowanie prac naukowo-badawczych w tej dziedzinie

+ współpracę ze środowiskami kultury i nauki, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi – krajowymi i zagranicznym, oraz osobami fizycznymi

+ działalność wydawniczą.

Chociaż określenie „komisariat“ kojarzy się najczęściej z posterunkiem policji, to miało ono już o wiele wcześniej zastosowanie w strukturach Kościoła. I bynajmniej, nie używano go dla określenia porządku czy bezpieczeństwa. Być może zaskoczy nas fakt, że jego źródłosłów będzie oznaczał coś zupełnie odmiennego. od łacińskiego słowa „committo” – a mianowicie: powierzać/zlecać/pełnić funkcję przedstawiciela. Ale także: zjednoczyć/zespolić/dołączyć się (do jakiejś grupy osób) dla osiągnięcia zamierzonego celu lub dla podjęcia wspólnej walki. Pytanie brzmi – do czego? Pojawienie się w VII wieku po Chr. na ziemiach dzisiejszego Izraela wyznawców Islamu, przyniosło ze sobą wiele cierpienia i dewastacji. Ginęli wyznawcy judaizmu, ginęli również chrześcijanie. Burzono kościoły, a obok nich wznoszono meczety i minarety. Podjęta w 1096 r. pierwsza krucjata, a po niej kolejne, nie potrafiły zaprowadzić pokoju oraz bezpieczeństwa. Po 200 latach dominacji chrześcijańskiej na terenie Palestyny, w 1291 r. krzyżowcy ponieśli w twierdzy Akko definitywną klęskę. Zmuszeni do odwrotu, pozostawili swoich braci i siostry w wierze na pastwę losu. W 1342 r. papież Klemens VI, w bullach: „Gratias agimus” oraz „Nuper carrissimae”, zleca franciszkanom opiekę nad miejscami świętymi oraz ludnością chrześcijańską, czyniąc ich oficjalnymi stróżami (łac. „custos“) i przedstawicielami Kościoła Katolickiego na Bliskim Wschodzie. Powstaje Kustodia Ziemi Świętej. Bardzo wcześnie franciszkanie spostrzegli się, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności pośród populacji (w większej mierze) muzułmańskiej, wymaga większego wsparcia chrześcijan żyjacych na całym świecie – tak pod względem duchowym jak i materialnym. Zaczęto wyznaczać zakonników z klarowną misją udania się do krajów chrześcijańskich, aby tam dokładnie zrelacjonowali sytuację panującą w Ziemi Świętej. Co więcej, aby dotarli do jak największej liczby osób z prośbą o udzielenie pomocy na utrzymanie miejsc świętych. Owi jałmużnicy nazywani byli „prokuratorami“ oraz „komisarzami“. I tak działalność komisarzy i ich komisariatów trwa nieprzerwanie od XV wieku aż do dnia dzisiejszego. Na całym świecie funkcjonuje obecnie 74 Komisariatów Ziemi Świętej w 49 krajach. Tworzony na przełomie 2019/2020 roku Komisariat Ziemi Świętej w Poznaniu jest dowodem na to, że pomoc nadal jest potrzebna. Utrzymywanie i udostępnianie miejsc świętych dla pielgrzymów przybywających z całego świata, tworzenie nowych miejsc pracy dla żyjących na miejscu chrzescijan oraz prowadzenie szkół dla edukowania ich dzieci – są tylko małym wycinkiem tego co chcą wesprzeć swoją działalnością Komisariaty Ziemi Świętej.

Ustawienia zaawansowane

Na stronie internetowej Franciszkanów są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.