39. Ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę

39. Ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę

W dniach 13-14 października na Jasnej Górze zgromadzili się bracia zakonni z różnych zgromadzeń i zakonów. Naszą zakonną Prowincję reprezentowało 2 braci. Dwudniowe spotkanie było przede wszystkim braterskim umocnieniem, ale i przypomnieniem, że w ramach życia konsekrowanego istnieje także taka forma służby Bogu i ludziom. Jest to też błaganie o nowe powołania do tej bardzo potrzebnej w Kościele misji.

Bracia są ważną częścią zakonów i zgromadzeń. Pełnią róże posługi np. zakrystianina, furtiana, ekonoma, dbają o kościół, klasztor i ich otoczenie, są kierowcami, krawcami, kucharzami, ogrodnikami czy organistami. Wśród nich są też nauczyciele, lekarze, dyrektorzy szkół, aptekarze, katecheci, dyrektorzy domów opieki czy domów pielgrzyma. Najwięcej braci jest w zakonach franciszkańskich, u braci szkolnych, bonifratrów oraz Braci Serca Jezusowego.

Bracia podczas swej pielgrzymki w tym roku podjęli temat: „Być braćmi dzisiaj – posłani w pokoju Chrystusa”

Specyfiką zakonów męskich jest to, że najczęściej łączą powołanie do życia konsekrowanego z powołaniem do kapłaństwa. Widać dziś znaczący spadek powołań na braci zakonnych. Kiedyś bracia stanowili 20-30 % członków wielu instytutów zakonnych, a dzisiaj są to pojedyncze osoby. Według statystyk Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, zakony męskie w Polsce to wspólnota składająca się z ponad 11 tys. zakonników, w tym ok. 1,2 tys. to bracia, którzy z dobrowolnego wyboru nie przygotowują się do kapłaństwa i nie przyjmują święceń prezbiteratu. Są zakony typowo brackie, jak bonifratrzy czy bracia szkolni, a większość zgromadzeń przyjmuje chętnych do posługi zakonnej bez święceń kapłańskich. W czasie dwóch dni spotkań, bracia zakonni m.in. wysłuchali konferencji  bp Damiana Muskusa, który  także przewodniczył Eucharystii. Przypomniał m.in. że bracia zakonni są często twarzą klasztoru czy kościoła, do którego przychodzą wierni, by się pomodlić lub załatwić różne sprawy. – Ważnym jest, by bracia zakonni byli pełni empatii, otwartości na ludzi i życzliwości. Powinni być przede wszystkim przeniknięci duchem Ewangelii i modlitwy, bo bez modlitwy człowiek traci swoją tożsamość – dodał bp Muskus.

Podejmując współpracę ze świeckimi, będąc braćmi pośród braci, by móc służyć i nie zatopić się w doczesności, trzeba mieć przede wszystkim czas dla Boga – przypomniał na Jasnej Górze na zakończenie Pielgrzymki Braci Zakonnych bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego.

Podczas spotkania nie zabrakło modlitwy wspólnotowej. Oprócz Eucharystii przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, bracia odprawili razem Jutrznie w Kaplicy Różańcowej, drogę krzyżową na Wałach, wzięli udział w nabożeństwie październikowym, a także Apelu Jasnogórskim. Patronem pielgrzymki był św. Józef.

Za: www.jasnagora.com