Życzenia Ministra Prowincjalnego – Boże Narodzenie 2020

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy (J 1,14)

Umiłowani i czcigodni,
Współbracia, Siostry klaryski i wierni,

na tegoroczne święta Bożego Narodzenia i na cały nowy 2021 rok przesyłam Wam najmilsze życzenia, abyśmy oczyszczeni prawdą i w ten sposób autentycznie otwarci na łaskę Bożą, także w te Święta uradowali się niezmierzoną chwałą Jednorodzonego Syna Ojca – Jezusa Chrystusa!

Pociechy Ducha Świętego i zdrowia!

Z serdecznym pozdrowieniem i podziękowaniem za wszelką Waszą życzliwość i świadectwo  franciszkańskiego życia oraz z darem modlitwy przez wstawiennictwo świętej Rodziny z Nazaretu.

O. Bernard J. Marciniak OFM
Minister prowincjalny