Zakończenie semestru w WSD

23. lutego 2022 r. nastąpiło oficjalne zakończenie semestru we Wronieckim seminarium. Złożyliśmy dziękczynienie Bogu za minione osiągnięcia naukowe przez wstawiennictwo naszego patrona – świętego Jana Dunsa Szkota. Nabożeństwu przewodniczył ojciec Rektor Hieronim Stypa. Zachęcił do refleksji zarówno nad sukcesami jak i niedomaganiami czy porażkami w minionym okresie studiów. Odczytaliśmy również list do seminarzystów napisany przez papieża seniora Benedykta XVI z 2010 roku. Na zakończenie została przeprowadzona rada pedagogiczna po której zasiedliśmy do wspólnego obiadu w klasztornym refektarzu.

 

br. Ludwik Kowalski OFM