Wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy

Wracając do ostatnich miesięcy działalności naszej wspólnoty Wronieckiej nie sposób pominąć aspekt pomocy humanitarnej siostrom i braciom z Ukrainy. Nie długo po rozszerzeniu się działań wojennych u naszych zachodnich sąsiadów odpowiedzieliśmy na apel o udzielenie wsparcia w postaci zapewnienia dachu nad głową. W ten sposób zaopiekowaliśmy się łącznie sześcioma rodzinami, gdzie przez większość czasu przebywało w klasztorze osiemnaście osób – matek z dziećmi. Pod koniec czerwca pożegnaliśmy ostatnich z nich. Dziękujemy za wszelkie udzielone wsparcie zarówno naszym podopiecznym, jak i każdemu z tych najmniejszych chroniących się przed wojną, przed którymi nasz naród zdał egzamin z człowieczeństwa i otworzył swoje serca na potrzebujących.

br. Ludwik OFM