Wprowadzenie relikwii Anieli Salawy

Dzień 27 czerwca 2021 roku był bardzo ważny we Wspólnocie FZŚ ze Wschowy. W tym dniu nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Anieli Salawy i jej obrazu do kościoła klasztornego przez miejscową Wspólnotę FZŚ.

Uroczystość odbyła się w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 7:30, której przewodniczył o. Prowincjał Bernard Marciniak. Homilię wygłosił o. Grzegorz Matlak, asystent naszej Wspólnoty. Ujął w niej życie i charyzmat bł. Anieli Salawy oraz jej drogę do świętości.

Na zakończenie Uroczystości nastąpiło poświęcenie obrazu bł. Anieli i przeniesienie go na ołtarz św. Franciszka jako stałe miejsce.

Mszę św. zwieńczyło indywidualne błogosławieństwo relikwiami bł. Anieli Salawy, a przy wyjściu z kościoła każdy wierny otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Błogosławionej Patronki FZŚ.

br. Andrzej Bardziński
Przełożony Wspólnoty FZŚ we Wschowie