Wieczorne wielbienie we Wronkach

W duchu mijającego nam roku liturgicznego przeżyliśmy wczoraj wieczór uwielbienia pod patronatem Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWA PIEŚŃ we Wronkach. Punktem kulminacyjnym była wieczorna Eucharystia wzbogacona o specjalne komentarze wprowadzające do poszczególnych części Mszy Świętej. W ten sposób mogliśmy poszerzyć wiedzę i ożywić wiarę w uobecnienie Najświętszej Ofiary podczas każdej Eucharystii – która zawiera w sobie tajemnicę Ostatniej Wieczerzy, Męki i Zmartwychwstania. Nie zabrakło Adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnej kawy na koniec

br. Ludwik Kowalski OFM