Tag wpisu: Polska

o. Cordian na spotkaniu z prezydentami

o. Cordian Szwarc OFM na spotkaniu z prezydentami Polski i USA.

Razem modliliśmy się o pokój

Polacy i Ukraińcy, obrządku rzymsko i greko katolickiego, dwaj proboszczowie o. Jozue Misiak i ks. Dimitr Leszko modlili się wspólnie po polsku i ukraińsku o tak upragniony pokój

2/2