Tag wpisu: OFM

Komentarz| Łk 6, 27-38 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Fabiana Witkowskiego OFM do Ewangelii na 7. niedzielę zwykłą

Komentarz | Łk 6, 17. 20-26| Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Jozuego Misiaka OFM do Ewangelii na 6. niedzielę zwykłą

Komentarz | Łk 5, 1-11| Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyn Berus OFM do Ewangelii na 5 niedzielę zwykłą

Komentarz | Łk 4, 21-30 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyn Berus OFM do Ewangelii na 4 niedzielę zwykłą

Mamy nowego prezbitera!

23 stycznia 2022 r. w kościele klasztornym w Brodnicy br. dk. Aureliusz Grabowski OFM otrzymał święcenia prezbiteratu…

Komentarz | Od Słowa do słowa (20) | Łk 1,1-4; 4,14-2

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Bartłomieja Skibińskiego OFM do Ewangelii na 3 niedzielę zwykłą

Komentarz | Od Słowa do słowa (9) | J 2, 1-11

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Fabiana Witkowskiego OFM do Ewangelii na 2 niedzielę zwykłą

Komentarz | Od Słowa do słowa (8) | Łk 3, 15-16. 21-22

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Jozuego Misiaka OFM do Ewangelii na Niedzielę Chrztu Pańskiego..

Komentarz | Od Słowa do słowa (7) | Mt 2, 1-12 | Objawienie

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Augustyna Zygmunta OFM do Ewangelii na Uroczystość Objawienia Pańskiego

Komentarz | Od Słowa do słowa (6) | J 1, 1-18

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyna Berusa OFM do Ewangelii na 2. niedzielę po Bożym Narodzeniu

60/68