Tag wpisu: Jozue Misiak OFM

Sympozjum nt. dziewic konsekrowanych

Diecezję toruńską reprezentował delegat biskupa odpowiedzialny za formację kandydatek i dziewic konsekrowanych o. Jozue Misiak OFM.

Komentarz | Łk 6, 17. 20-26| Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Jozuego Misiaka OFM do Ewangelii na 6. niedzielę zwykłą

2/2