Studio

W klasztorze w Toruniu powstało studio, które ma służyć pracy medialnej naszej prowincji. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli dotrzeć do Was z poszerzoną ofertą video. Planujemy publikować krótkie komentarze do niedzielnej Ewangelii, a także zaproponować Wam treściwą ucztę w menu której znajdzie się teologia: dogmatyczna, moralna, fundamentalna i kto wie co jeszcze 🙂
Studio służy również vlogowi bEZ sLOGANU.
Prosimy o modlitwę, by udało się zrealizować wszystkie planu wynikające z wypełnienia woli Bożej.


*bEZ sLOGANU

Najstarszy tego typu vlog w sieci, założony w 2007 r.

Leonard Bielecki OFM