Spotkanie synodalne w Toruniu

Odpowiadając na wezwanie papież Franciszka, sobota 19 listopada stała się dniem drogi synodalnej w naszej franciszkańskiej parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu.

Spotkanie odbyło się dwuetapowo. Najpierw w kościele, pod przewodnictwem proboszcza o. Jozuego Misiaka, odprawione zostało nabożeństwo Słowa Bożego. W homilii została wyjaśniona istota drogi synodalnej i przedstawione oczekiwania Franciszka, odnośnie tego historycznego wydarzenia.

Następnie w małych grupach pochyliliśmy się nad ankietą synodalną, wsłuchując się w głos Tego, który dziś przemawia do Kościoła. Entuzjazmu nie brakowało; ile pytań, ile ciekawych i twórczych spostrzeżeń, ile rozmów i wspólnego dzielenie się. Rzeczywiście, spotkaniu towarzyszył jakiś szczególny Boży entuzjazm.

o. dr Jozue Misiak OFM