Słodki upominek z klasztoru franciszkańskiego z Orlika

Słodki upominek z klasztoru franciszkańskiego z Orlika

Dzieci i młodzież należąca do liturgicznej służby ołtarza przy kaplicy zakonnej sióstr franciszkanek we wsi Orlik w województwie pomorskim, wraz z rodzicami i duszpasterzem o. Arkadiuszem Czają wielokrotnie w ciągu roku organizują akcje dobroczynno-sportowe. Ministranci pochodzą z różnych miejscowości woj. pomorskiego: Orlika, Dziemian, Raduni, Brus, Lubni, Leśna, Główczewic i Lamku. Co rusz słyszy się o kolejnych działaniach zainicjowanych przez nich, na które zapraszani są z występami znani i cenieni aktorzy oraz artyści, nawet o światowej sławie. Hasłem duszpasterskim liturgicznej służby ołtarza w Orliku jest „Przez modlitwę, sport i sztukę do Chrystusa”, dlatego bardzo ważny jest obok wspólnej modlitwy rozwój sportowy i artystyczny dzieci oraz młodzieży. Artyści chętnie przyjeżdżają, by włączyć się w organizowane dzieła dobroczynnie. Do nich zaliczają się piosenkarze: Krystyna Giżowska, Halina Frąckowiak, Andrzej Rybiński, Jan Wojdak, Kacper Rybiński, aktor teatralny i filmowy Paweł Burczyk, mistrzowie iluzji: Stanisław Czaja „Oriano” oraz Joanna i Paweł Czaja „Duo Paulo” oraz dyrygentka Honorata Siergun z chórem „Oremus” z Miłakowa. Należy wspomnieć, że o. Arkadiusz, który pełni obecnie funkcję kapelana w Orliku, jest byłym artystom polskiej sceny, przez wiele lat – przed wstąpieniem do Zakonu – wykonywał zawód prestidigitatora. Występował na scenach całej Europy. Oprócz charytatywnych festynów, balów, koncertów, turniejów sportowych, organizują rokrocznie akcję paczka świąteczna dla osób chorych i samotnych oraz akcje informacyjne o bezpiecznej drodze do domu, w czasie której rozdają elementy i paski odblaskowe oraz zachęcają do ich ciągłego noszenia. Do tej inicjatywy zapraszają artystów, którzy jak zawsze chętnie się do niej włączają. W uroczystość Świętego Franciszka z Asyżu (4 października) zainicjowali akcję pt. „Słodki upominek z klasztoru franciszkańskiego”, przygotowując w małych słoiczkach miód, umieszczając na wieczku obrazek ze Świętym Franciszkiem, z etykietką o rodzaju miodu. Inicjatywa ta, ma na celu zebranie funduszy na dalszy rozwój sportowy dla ministrantów, by mogli uczestniczyć w turniejach piłkarskich, a także w zawodach ogólnopolskich. Należy podkreślić, że ministranci z Orlika mają na swoim koncie wiele sukcesów sportowych. Ich osiągnięcia docenił także Polski Związek Piłki Nożnej, który przez ówczesnego prezesa Zbigniewa Bońka przekazał im stroje piłkarskie oraz inne rzeczy potrzebne do trenowania gry w piłkę nożną. Wszystkie akcje mają walory edukacyjne, a zarazem uczą kreatywności młode pokolenie. Na podkreślenie zasługuje to, że zawsze część zebranych funduszy przekazują na cele charytatywne, wspomagając osoby chore, a ostatnio przekazali na pomoc dla Ukrainy. Na uwagę zasługuje to, że jako jedni z pierwszych w Polsce zorganizowali koncert artystyczny dla Ukrainy, który był zatytułowany „Sercem z Ukrainą”. Zaprosili na ten koncert oprócz mieszkańców również rodziny z Ukrainy przebywające w Polsce. Frekwencja była imponująca, przybyło ok. 600 osób, nawet z odległych miejscowości. A zebrane pieniądze w czasie imprezy artystycznej przekazali na pomoc walczącej Ukrainie. Nie zabrakło na koncercie wielkich sław polskiej Estrady, które z chęcią i charytatywnie przyjechały ze swoimi występami. Wracając do ostatniej akcji z słodkim upominkiem, słoiczki z miodem zostały przekazane także zaprzyjaźnionym artystom, którzy uczestniczyli wcześniej w imprezach charytatywnych organizowanych przez nich. Oni też wspomogli kolejną akcję. Aktywność religijna, charytatywna i społeczna ministrantów oraz ich rodziców i o. Arkadiusza przy współpracy z siostrami franciszkankami zasługuje na uznanie. Mała wioska Orlik, na trasie Kościerzyna – Chojnice, położona malowniczo na Kaszubach, staje się jednym z ważnych ośrodków religijno-kulturalnych, znanych już w Polsce.

Red. Bożena