Siostra śmierć – śp. o. Adalbert Wojciech Warchalewski OFM

W godzinach porannych, dnia 24 stycznia 2021 r., zmarł w szpitalu w Poznaniu
o. Adalbert Wojciech Warchalewski, franciszkanin należący do Prowincji św.
Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów. Odszedł do Pana
w 55 roku życia, w 27 roku życia konsekrowanego w i 21 roku kapłaństwa.
Śp. o. Adalbert urodził się 30 marca 1966 r. w Poznaniu jako syn Edmunda i Lucyny
zd. Woroch. Został ochrzczony w swojej parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego
i tu przyjął sakrament bierzmowania. Miał 2 siostry: Teresę i Joannę oraz brata
Włodzimierza. Po ukończeniu Technikum Zawodowego i odbyciu zasadniczej
służby wojskowej, wstąpił do zakonu. Nowicjat rozpoczął w Osiecznej 4
września 1993 r. przybierając imię Adalbert. Pierwszą profesję złożył 28 sierpnia
1994 r. , zaś profesję wieczystą dnia 8 grudnia 1998 r. Dnia 2 czerwca 1999
przyjął święcenia diakonatu z rąk o. bpa Maksymiliana Dubrawskiego OFM,
biskupa pomocniczego z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. Święcenia
prezbiteratu przyjął 11 maja 2000 r. przez posługę ks. Juliusza Paetza
Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.
Przebywał i pracował duszpastersko jako katecheta, wikariusz parafialny, kapelan, misjonarz, ekonom,
w następujących domach zakonnych: Olsztyn (2000-2002), Wejherowo (2002-2003),
Miłakowo (2003-2005), Poznań (2005-2014)., Pakość (2014-2018),
ponownie w Poznaniu (2018-2019). W latach 2009-2014 był kapelanem szpitala
w Poznaniu na ul. Szkolnej, a od 2019 r. posługiwał w Puszczykowie jako
kapelan w Domu Generalnym Braci Serca Jezusowego.

Pogrzeb śp. Zmarłego w czwartek, 28 stycznia 2021 r. w Woźnikach,
Na Wyrwale: w kościele i na miejscowym cmentarzu zakonnym.

*****

Boże, Ty obdarzyłeś kapłańską godnością o. Adalberta i dałeś mu udział w
kapłaństwie Chrystusowym, włącz go na wieki do społeczności zbawionych.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…