Sekundycja o. Pio Kubisia OFM

Niespełna rok temu opuścił Wronieckie mury seminaryjne będąc diakonem nasz Neoprezbiter ojciec Pio Kubiś OFM. 8 maja 2022 r, w  Niedzielę Dobrego Pasterza powrócił, by z wdzięcznością za miniony okres formacji móc sprawować Eucharystię. Przez cały dzień udziela także błogosławieństwa Prymicyjnego i głosi homilię. Bogu niech będą dzięki za ten szczególny dar powołania kapłańskiego, którym obdarzył naszego współbrata.