Relacja z prac poszukiwawczych służebnic Bożych Sióstr Katarzynek w Ornecie

Relacja z prac poszukiwawczych służebnic Bożych Sióstr Katarzynek w Ornecie

Relacja z prac poszukiwawczych służebnic Bożych Sióstr Katarzynek w Ornecie 1200 900 Prowincja św. Franciszka z Asyżu

Na cmentarzu w Ornecie odbyły się czynności poszukiwawcze Komisji Ds. Beatyfikacji Służebnic Bożych Sióstr Katarzynek w Polsce przy współpracy z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Celem badań przeprowadzonych było odnalezienie sióstr katarzynek, które zostały zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 roku w Ornecie. Wcześniejsze poszukiwania innych zakonnic prowadzone były w Gdańsku i Olsztynie. Zostało odnalezionych siedem sióstr: s. Caritiny Jadwigi Fahl, s. Krzysztofy Marty Klomfas, s. Liberii Maria Dominik, s. Generosy Marii Bolz, s. Gunhild Dorota Steffen, s. Rolanda Maria Abraham i s. Bona Anna Pestka. Prace te wymagają dużej dokładności i zastosowania nowoczesnych technik badawczych. Dlatego w czynnościach poszukiwawczych uczestniczą najlepsi specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej pod kierunkiem zastępcy dyrektora Andrzeja Cisek.

Siostry ze Zgromadzenia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, które zostały zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej, są przykładem bohaterstwa i świętości życia. Zginęły, bo stanęły w obronie wiary, godności, czystości, a także życia innych ludzi. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny sióstr – męczennic, dlatego Stolica Apostolska zleciła ustalenie miejsc pochówku zamordowanych zakonnic. Znalezione siostry zostały pochowane na cmentarzu zakonny w Braniewie.

Żołnierze radzieccy traktowali zakonnice z wyjątkowym okrucieństwem. Za wiarę chrześcijańską były długo więzione, torturowane i gwałcone, a na koniec część z nich brutalnie zamordowana. Niektóre zmarły dopiero po długich tygodniach straszliwych cierpień, w wyniku ran zadanych przez żołnierzy. Wszyscy, którzy znali te siostry, dawali świadectwo o nich jako o bohaterskim przykładzie życia i wiary. Ludzie, już od momentu śmierci katarzynek, modlili się za ich wstawiennictwem, wypraszając łaski Boże dla siebie i innych. W ostatnich miesiącach wojny życie straciły aż sto dwie zakonnice ze Zgromadzenia Świętej Katarzyny. W tym szesnaście z nich w okolicznościach, które wskazują na ich męczeństwo, stąd nasze starania o uznanie ich za błogosławione. Siostry katarzynki poświęcały się potrzebującym, często oddając za nich własne życie, a swoją niezachwianą wiarą umacniały innych w trudnych czasach najpierw okupacji niemieckiej, a później sowieckiej. Ich heroiczne postawy w obronie życia innych osób nie powinny być zapomniane, ponieważ są dla nas przykładem wielkiej miłości do Boga, człowieka i Ojczyzny. Jednocześnie uczą nas chrześcijańskich, szlachetnych postaw wobec innych ludzi.

Na podstawie badań historycznych, posiadanej dokumentacji, w tym ręcznie wykonanego planu pochówków oraz rekonesansu wyznaczono dwa miejsca prac na cmentarzu w Ornecie. Wytypowany obszar stanowił miejsce czynności poszukiwawczych. Odnalezienie szczątków poszukiwanych sióstr męczennic wymagało przeprowadzenia czasowej ekshumacji wtórnych pochówków. Badanie przeprowadzono w dwóch wykopach. Na podstawie danych historycznych, cech antropomorficznych oraz odnalezionych przedmiotów, do ekshumacji wytypowano szczątki trzech kobiet, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, iż są to poszukiwane zakonnice: s. Rolanda Maria Abraham, s. Gunhilda Dorota Steffen i s. Bona Anna Pestka. Przy nich znaleziono medaliki zakonne, krzyże, elementy stroju zakonnego oraz różańce. Odnalezione zakonnice zostały poddane oględzinom antropologicznym i badaniom DNA w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Z dużym zainteresowaniem i życzliwością zostaliśmy przyjęci przez mieszkańców Ornety i Miłakowa. Mieszkańcy przygotowywali przez kilka dni ciepłe posiłki dla wszystkich biorących udział w pracach poszukiwawczych. Pragnę im za to podziękować.

 

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM
(Przewodniczący Komisji Ds. Beatyfikacji Służebnic Bożych Sióstr ze Zgromadzenia Świętej Katarzyny w Polsce)

Ustawienia zaawansowane

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.