Rekolekcje FZŚ | 800 lat III Zakonu

Rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich we Wronkach 15 – 17. 10. 2021

W piątkowy wieczór Mszą św. z homilią rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje dla FZŚ i sympatyków,
które głosił o. Leonard Bielecki OFM. Następnie odmówiliśmy w kościele modlitwy brewiarzowe. Po
krótkiej przerwie z rozmowami braterskimi odbyła się konferencja o CZYSTOŚCI zaraz po niej
medytacja Pisma św. metodą AMOR oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.
Kolejnego dnia rekolekcji od samego rana odmówiliśmy jutrznię, zaśpiewaliśmy godzinki
odmówiliśmy różaniec we wspólnocie. Kolejna konferencja pt. UBÓSTWO otworzyła nas na życie św.
Franciszka z Asyżu poznanie treści o kolejnej cnocie. Cześć poranna zakończyła Mszą św. w kościele,
podczas której czynny udział w służbie liturgicznej brały udział siostry i braci miejscowej wspólnoty.
Po dłuższej przerwie spotkaliśmy się na Nieszporach, medytacji Pisma św. oraz trzeciej konferencji o
WSPÓLNOCIE ŚW. FRANCISZKA. Po sporej porcji duchowej strawy udaliśmy się na kolację
wspólnotową AGAPE. Pyszny posiłek połączony został z rozmowami i planami na najbliższe spotkania
FZŚ. Poznaliśmy naszych postulantów będą rozpoznawać swoja drogę w rodzinie franciszkańskiej.
Postulat rozpocznie się od wtorku 19. 10. 2021 spotkaniami formacyjnymi raz w miesiącu dla
kandydatów do FZŚ. Z uśmiechami i pełnym brzuchem udaliśmy się do kościoła, gdzie odmówiliśmy
modlitwę różańcową i kompletę.
Ostatniego dnia rekolekcji w niedzielny poranek spotkaliśmy się w kaplicy klasztornej na jutrzni,
następnie wysłuchaliśmy ostatniego wykładu o POSŁUSZEŃSTWIE. Wszystkie konferencje były
głoszone w duchu św. Franciszka oraz były opatrzone komentarzami, które wyjaśniały nam trudności
w pojmowaniu ówczesnego i współczesnego kontekstu historycznego.
Będziemy długo wspominać tegoroczne dni skupienia, które nam się bardzo podobały, wzbudziły
wiele dyskusji i dały dużo tematów do przemyślenia. Pozwoliły spotkać się naszej rodzinie
franciszkańskiej na dłuższej rozmowie i modlitwie, umożliwiły poznać się bliżej i odbyć wiele rozmów
braterskich w mniejszych i większych gronach.
Bardzo dziękujemy o. Leonardowi za poświęcony swój czas i niespotykaną energię oraz bogactwo
duchowych treści.
Bogu niech będą dzięki za ten święty czas.
L.H. / FZŚ Wronki