Rekolekcje bEZ sLOGANU

Rekolekcje bEZ sLOGANU

Trwają kolejne rekolekcje bEZ sLOGANU w Toruniu (16-18. 12. 2022). W adwencie towarzyszy nam temat: Przyjdź Panie Jezu, który jest rozważany w 4 aspektach:

– Mesjasz oczekiwany

– Realizacja oczekiwań

– Jezus Chrystus przychodzący dzisiaj

– Oczekujemy Twego przyjścia w chwale

W czasie rekolekcji modliliśmy się brewiarzem, adorowaliśmy Najświętszy Sakrament oraz medytowaliśmy Pismo św. W programie rekolekcji jest też czas do prywatnej modlitwy i skupienia jak również możliwość indywidualnej rozmowy z kapłanem.

Zapraszamy na stronę: fbs.franciszkanie.net