Poznań – święcenia diakonatu

Poznań – święcenia diakonatu

Poznań – święcenia diakonatu 768 768 Prowincja św. Franciszka z Asyżu

Święcenia diakonatu w naszej zakonnej Prowincji

Dnia 13 maja,  o godzinie 12.00, w naszej poznańskiej świątyni, dwóch braci alumnów naszego seminarium: br. Rafał Gappa i br. Henryk Muński, w czasie uroczystej Eucharystii, z rąk J.E. o. bpa Damiana Muskusa OFM przyjęli święcenia diakonatu.
Dzielimy się wielką radością i dziękujemy Panu Bogu za dar dwóch nowych braci diakonów dla naszej Prowincji i Kościoła.
Słowa J.E. o. bpa Damiana Muskusa OFM skierowane do braci Diakonów:
KOLEGIUM SIEDMIU
W Poznaniu, w samo południe, dwóch braci mniejszych stało się szczególnymi sługami Ewangelii.
Usłyszeli, że wszyscy, których Pan posyła z Dobrą Nowiną, powinni unikać głoszenia swojej ewangelii, czyli traktowania Dobrej Nowiny wybiórczo, naginania jej do własnych wizji i poglądów, świadomego lub nieświadomego manipulowania nią, używania jej do potępiania inaczej myślących, wykorzystywania do piętnowania zachowań i postaw, które nie mieszczą się w naszym obrazie świata. Jeśli nasze głoszenie wprowadza zamęt, mnoży podziały, wyklucza, niestety świadczyć to może o tym, że Dobra Nowina stała się jedynie materiałem wyjściowym do głoszenia swojej ewangelii.
Usłyszeli też, że każdy kto chce być autentycznym sługą Słowa i głosicielem Jezusowej Ewangelii, powinien wsłuchiwać się w nią wiernie i głosić ją z prostotą. Trzeba każdego dnia otwierać się na nią w przekonaniu, że znowu coś nowego nam objawi. Ewangelia bowiem jest rzeczywistością żywą i dynamiczną. Nie straciła smaku przez dwa tysiące lat i nie straci go do powtórnego przyjścia Pana. Jest, jak całe chrześcijaństwo, drogą pełną zaskoczeń i nowych odkryć. Tak traktował ją św. Franciszek, który uczynił z niej regułę życia i był jednoznacznie posłuszny Słowu. Podkreślał: „Sam Najwyższy objawił mi, że mam żyć na wzór świętej Ewangelii”. Franciszek był zafascynowany Księgą, pokornie szukał w niej odpowiedzi na wszystkie dylematy i wątpliwości. Dzięki temu, że był sługą Ewangelii, stał się ikoną Chrystusa, bo Ewangelia prowadziła go do coraz doskonalszego naśladowania Pana, a on łagodnie się jej poddawał.
Usłyszeli też, że wraz z włożeniem rąk biskupa staną się następcami pierwszych siedmiu diakonów z czasów apostolskich. Jest ich wprawdzie dwóch, ale to nie znaczy, że brakuje pięciu. We dwóch będą tworzyć kolegium siedmiu. A to znaczy: za siedmiu będą służyć, za siedmiu głosić, za siedmiu nieść pokój, za siedmiu czynić miłosierdzie.
Dadzą radę? Na pewno, jeśli na wzór św. diakona Franciszka nigdy nie odejdą od Chrystusa na krok.
Braciom Diakonom życzymy, aby mając otwarte serca na działanie łaski Bożej, godnie i z radością pełnili posługę diakońską.
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, wypraszając potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej, której wspomnienie w dniu święceń obchodziliśmy.

Ustawienia zaawansowane

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.