Pielgrzymka Służb Mundurowych do Borku

1 lipca 2022 r. w Borku Wielkopolskim odbyła się jubileuszowa – XX Pielgrzymka Służb Mundurowych do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wlkp. W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych głównie strażacy  z ochotniczej i państwowej straży pożarnej oraz harcerze. Harcerze z Hufca Jarocin po raz kolejny maszerowali do Matki Bożej Pocieszenia. O godz. 9.00 proboszcz parafii św. Antoniego o. Sofroniusz Rempuszewski pomodlił się wraz z harcerzami i pobłogosławił ich na drogę. Wszyscy pielgrzymi spotkali się na placu targowym i wyruszyli na borecki rynek by złożyć kwiaty pod tablicą pamiątkową. Następnie wszyscy udali się do Sanktuarium na Zdzieżu, gdzie również złożono wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą oraz zapalono znicze na grobach powstańców wielkopolskich. O godz. 19.00 rozpoczęła się Msza polowa której przewodniczył abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wraz z kapelanami ww. służb.
Po części oficjalnej, proboszcz zaprosił wszystkich pielgrzymów na poczęstunek.