Ukazał się Pięcioksiąg po kaszubsku

Ekskluzywne wydanie Pięcioksięgu po kaszubsku w tłumaczeniu z języka hebrajskiego o. Adama R. Sikory OFM

Po ukończeniu w 2019 r. prac o. prof. Adama R. Sikora OFM nad przekładem całego Pięcioksięgu z języka hebrajskiego na język kaszubski, ukazało się nakładem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku zapowiadane i oczekiwane ekskluzywne wydanie, w którym w eleganckim etui zebrano sześć oddzielnych pozycji książkowych: Wstęp do Pięcioksięgu oraz tłumaczenia ksiąg Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Do każdej z ksiąg dołączono nagranie całego tekstu danej księgi w wykonaniu aktora Zbigniewa Jankowskiego. Wcześniej, w kolejnych latach w czasie 2015-2019 były wydawane poszczególne księgi.

Wydanie to wzbudziło zainteresowanie także zagranicznych ośrodków biblijnych. Wyrazy uznania i gratulacje złożyli tłumaczowi m.in. przedstawiciele. Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Londynie oraz Ośrodka kolekcji przekładów Biblii na różne języki i dialekty świata w Andorze (przy Sanktuarium Matki Bożej z Merixell) oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Karola w Pradze. W Andorze Pięcioksiąg po kaszubsku stał się częścią ekspozycji na jedynej na świecie wystawie stale otwartej dla publiczności.

o. dr Ernest K. Siekierka OFM

Moderator formacji ciągłej